برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

شناسه : 1622678

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، یکصد و چهاردهمین جلسه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، روز دوشنبه 17 خرداد ماه 1400 در محل تالار ملک الشعرای بهار دانشگاه بجنورد با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار گردید.

در ابتدای این جلسه، اولین مصوبه شورای مدیریت استانی قرائت گردید و در ادامه پاسخ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان به نامه کارگروه‌های تخصصی هر زیر نظام، در خصوص اشکالات مشاهده شده در بازدیدها  مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.