حکم انتصاب دکتر محقر به سمت رئیس ستاد سومین کنگره شهدای دانشجو

شناسه : 1235608

حکم انتصاب دکتر محقر به سمت رئیس ستاد سومین کنگره شهدای دانشجو


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در طی حکمی با توجه به ضرورت تبیین و معرفی یاد، خاطره و سیره ی شهدای دانشجو به جامعه دانشگاهی، به ویژه دانشجویان فرهیخته و متعهد، دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه بجنورد را به سمت رئیس ستاد سومین کنگره شهدای دانشجو در استان خراسان شمالی منصوب کرد.