ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های دنیا

شناسه : 1221610

ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های دنیا


ششمین کارگاه بین المللی رتبه بندی دانشگاه های دنیا (در راستای برگزاری سومین همایش بین المللی دانشگاه سبز 1400)

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

پیوست