شیوه نامه ارزشیابی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

شناسه : 1039863

شیوه نامه ارزشیابی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98


با توجه به تغییر شیوه آموزش در شرایط پیش‌آمده، متاثر از آن نحوه سنجش و ارزشیابی نیز تغییرات اساسی خواهد داشت. لذا شیوه نامه ارزشیابی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح زیر اعلام می‌گردد.

دانلود شیوه نامه