کارگاه تخصصی آشنایی با تیپ های شخصیتی و اختلالات شخصیت

شناسه : 1235974

کارگاه تخصصی آشنایی با تیپ های شخصیتی و اختلالات شخصیت


مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران برگزار می کند:

مدرس: خانم دکتر صدیقه احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک کنید.

پوستر