انتصاب مهندس محمدعلی ارحامی به عضویت کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی استان

شناسه : 2336708

انتصاب مهندس محمدعلی ارحامی به عضویت کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی استان


به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دکتر مرتضی بهزادفر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان شمالی در حکمی، مهندس محمدعلی ارحامی را به عضویت کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی استان ذیل شورای فنی استان منصوب کرد.