کانال روابط عمومی دانشگاه بجنورد در پیام ‌رسان ایتا

کانال روابط عمومی دانشگاه بجنورد در پیام ‌رسان ایتا


برای ورود بر روی لینک زیر کلیک نموده و ub_eitaa را جستجو نمایید.

 

https://web.eitaa.com/#/im?p=@ub_eitaa