شماره تلفن

برای ارتباط ابتدا شماره 05832201000 را شماره گیری نمایید سپس شماره داخلی را وارد نمایید.

برای تماس مستقیم 3220-058 +شماره داخلی را شماره گیری نمایید.

مثال شماره تماس مستقیم برای داخلی 1111 - 05832201111 می باشد.

نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
نگهبانی نگهبانی 1030
رضا باغدار کارشناس مسئول ارتباط با صنعت 1127
هادی عباسی رئیس دبیرخانه کمیسیون دائمی هیأت امنا 1158
کامران رادمنش کارشناس معاونت فرهنگی و اجتماعی 1159
وحیده بجنوردی کارشناس مسئول گروه آموزش های آزاد و مجازی 1135
هومن نعیمی سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت 1126
جواد ناظری کارشناس مسئول گروه نظارت و ارزیابی 1040
عباس مروجی كارشناس مسئول برنامه ريزي فرهنگي و اجتماعي 1166
رقیه اسدی گندمانی سرپرست مرکز بهداشت ،درمان و مشاوره دانشجویی 1210
مهدی پریز کارشناس آموزش 1085
سارا یزدان پناه کارشناس آموزش 1086
بانک ملت 1800
حسن کمالی کارشناس دانشکده هنر 1314
پردیس پسران 1196
پردیس دختران 1195
پذیرش مرکز مشاوره کارشناس مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی 1217
آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه مرکزی 1150
مهدی وحدانی کارشناس مسئول مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1083
مجید فرخ منش مسئول دفتر ریاست 1004
محمود مشکات روابط عمومی 1014
زهرا عامری رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل 1013
مریم نیازی رئيس اداره دبيرخانه 1233
عطیه منادی کارشناس اداره دبیرخانه 1237
موسی یزدان پناه متصدی خدمات اداری 1238
ابوالفضل طراوتی کارشناس دفتر معاونت اداری و مالی 1221
امین جودت معاون اداری و مالی 1220
حمید رحیمی کارشناس امور مالی 1277
مهدی نعمتی کارشناس امور مالی 1282
احسان ارجمندی حسابدار 1278
مرتضی بیانی کارشناس امور مالی 1284
حسین میرصالحی کارشناس امور مالی 1283
سعید کریمی مدیر امور مالی 1273
سروش محمد پور کارشناس معاونت دانشجوئی 1177
حسین کریمی مدیر طرح و برنامه 1041
زهرا روان راز رئیس گروه برنامه وبودجه 1043
زهرا براتی پور کارشناس 1025
محمد شاه پسندی کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات 1022
محسن محتشمی کیا رئیس اداره حراست 1021
مریم سروری کارشناس مسئول حراست 1024
حسین حسین زاده مسئول انتظامات 1023
مجید شمشیرگران کارشناس اموردانشجویی 1185
محسن رستمیان دلاور سرپرست مدیریت امور دانشجویی 1184
بیدکی کارشناس خوابگاه های خواهران 1190
حسن صمدی کاظمی کارشناس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی 1189
مجتبی قدرتی کارشناس تغذیه 1186
مرتضی نوروزی رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب اعضاء هیات علمی 1057
اعظم قریان کارشناس همکاری‌های علمی بین‌المللی 1015
مجید جوان کارشناس مسئول دبیرخانه جذب اعضاء هیات علمی 1058
میثم ارحامی کارشناس 1006
محمد سلطانی امور نقلیه 1239
سیدرضا پرویز کارگزین 1236
محمد ریحانی رئيس اداره كارگزيني و رفاه 1235
مجید رحمانی کارشناس امور حقوقی 1066
محمد باقر مقدسی مدیرامور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات 1065
محمد یزدانی کارشناس امور اداری 1229
مهدی محمد پور کارپرداز 1232
مهدی ارکی مامور خرید 1240
سید ابوالحسن وقارموسوی کارشناس امور اداری 1241
یاسر طالبی مدیر امور اداری و پشتیبانی 1228
سعید رخشا کارشناس معاونت آموزشی 1072
حسن سجادی سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی 1071
علی خوش صفا رئیس اداره خدمات فنی، تعمیر و نگهداری 1253
سعید کیانفر کارشناس تاسیسات مکانیکی 1254
مرتضی شیری کارشناس ابنیه 1255
امین روشناس کارشناس فضای سبز 1256
ونداد گرمه نماینده کارفرما در طرح های عمرانی 1263
حسن فاخری کارشناس دفتر طرح های عمرانی 1266
فاطمه کفایتی رئیس اداره رسیدگی به اسناد، تنظیم حساب ها و کنترل اعتبارات 1280
فاطمه وظیفه شناس کارشناس امور مالی 1279
محمد وحیدی نژاد امین اموال 1231
مصطفی علی آبادی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1114
شکوفه امینی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1115
رجب علی سجادیان فر سرپرست گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1116
ابوالفضل نیازی مطلق سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 1137
علی سیفی کارشناس مسئول طرح و برنامه 1046
بتول پرهیزگار کارشناس برنامه و بودجه 1044
سمیرا ضیغم جهانی کارشناس تحول اداری و بهره وری 1045
میثم ارحامی دفتر تحقیق 1007
مریم ترابی کارشناس امور پژوهشی و فناوری 1106
علي محمدزاده ابراهيمي سرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری 1104
مرتضی زیبائی نماینده شرکت خدماتی 1242
یوسف یوسفی کارشناس مسئول امور پژوهشی و فناوری 1105
محمد سیدی پشتیبان IT 1128
مهدی نودهی سرپرست گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت 1033
فاطمه منتظری کارشناس نظارت و ارزیابی 1034
هادی امانی کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی 1081
آزمایشگاه عمران 1151
کاوانلوئی کارشناس امور مالی 1285
سعید قدرتی کارشناس دانشکده علوم انسانی 1324
محمد ریحانی سرپرست دانشکده علوم انسانی 1322
رئیس نهاد رهبری 1358
دفتر نهاد رهبری 1359
حوزه علوم اسلامی 1360
فرشته خانی کارشناس مسئول کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی 1138
بهاره ضیغم جهانی کتابدار 1139
نجمه نوروزیان کارشناس کتابخانه 1140
نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس مرکز مشاوره دانشجویی 1214
ناصر واحدی کارشناس مددکار اجتماعی 1215
لیلا دلقندی کارشناس مسئول تربیت بدنی خواهران 1204
سید باقر اژدری کارشناس دانشکده علوم انسانی 1205
میثاق حسینی کشتان رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه 1202
خوابگاه خواهران 1191
سلف آزاد رستوران زیتون 1199
محمدعلی ارحامی کارشناس دبیرخانه کمیسیون دائمی هیأت امنا 1132
رحیم یگانه کارشناس آموزش 1090
ابراهیم محمدی رازی سرپرست مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1079
معصومه ارغند کارشناس مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1091
علیرضا باصبر کارشناس مسئول خدمات آموزشی 1082
داوود تذکر تکنسین گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1120
آزمایشگاه آپا 1076
عذرا طالب زاده کارشناس امور آموزشی 1084
حسن قربان پور رئیس اداره خدمات رفاهی و دانشجویی 1188
دربندی مشاور رئیس در امور خیرین و مشارکت های مردمی 1003
ابولفضل محمدی رئیس آزمایشگاه مرکزی 1149
محمدرضا قربانی معاون فرهنگی و دانشجویی 1176
نمایندگی بیمه 1802
مهدی اسحاقی دبیر کمیته ترفیعات 1074
سارا اعتمادیان کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1117
روح الله پرویز کارشناس روابط عمومی 1016
مهدی رحیم زاده کارشناس 1244
حامد یزدانی کارپرداز 1245
بهاره سعادتی کارشناس اداره طرح های عمرانی 1267
مسعود شجاعی کارپرداز 1246
حسن کمالی کارشناس دانشکده پتروشیمی 1336
حسین ناوی پشتیبان IT 1123
مهرداد مردانی کارشناس آموزش 1136
حسن محمدي پيروز مدیر گروه مهندسی برق 1405
آزاده سلطانی مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 1406
ساناز جعفری  مدیر گروه مهندسی مکانیک 1404
حسین کریمی مدیر گروه مهندسی صنایع 1407
سلمان پوراسماعیل مدیر گروه مهندسی عمران 1408
سيد قاسم رستمی مدیر گروه مهندسی نقشه برداری 1409
حسين دلاوری مدیر گروه مهندسی شیمی 1410
مهدی ادیبی رئیس دانشکده فنی و مهندسی 1414
مجید دشتبان مدیر گروه اقتصاد 1431
محمد علي رباط جزي مدیر گروه زبان انگلیسی 1432
زهرا فرهادی مدیر گروه حسابداری 1433
زهرا عامری مدیر گروه حقوق 1434
محمد شبانی شبانی مدیر گروه تربیت بدنی 1435
مرضیه سادات الوند مدیر گروه علوم سیاسی 1436
داوود بخشش مدیر گروه علوم کامپیوتر 1451
محمد ولی احمدی مدیر گروه آمار 1452
مرتضی نوروزی مدیر گروه ریاضی 1453
غلامحسين خرمی مدیر گروه فیزیک 1454
زهرا نیکخواه فرخانی مدیر گروه مدیریت بازرگانی 1437
صادق پرتانی 1455
1441
1456
محمد رضا وحدانی اسدی عضو هيات علمي گروه آموزشي علوم تربيتي، مشاوره و راهنمايي 1442
1443
صادق اسماعیل زاده کارشناس دانشکده فنی و مهندسی 1457
عظیم وحدانی کارشناس مدیریت سبز 1264
امید نباتی 1458
مسعود نیکوقدم سرپرست گروه آموزش‌هاي آزاد و مجازي دانشگاه 1075
محمد شاه پسندی کارشناس گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات 1111
1808
1092
1093
1094
1095
1096
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
دبیرخانه آموزش 1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1097
1098
1087
1088
1101
1102
سعید بابائی کارشناس امور پژوهشی و فناوری 1107
امین آشفته کارشناس دانشکده فنی 1077
1103
1212
فائزه بقائیان کارشناس آمار 1042
1531
1816
1089
1005
1276
1818