وظایف و اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی

  (ماده 7 آیین ­نامه تشکیل هیأت­ های امنا و هیأت ­های ممیزه)

 

الف– تصویب آیین‌نامه داخلی،

 

ب – تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید،

 

ج – بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود،

 

د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه،

 

هـ ـ تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه،

 

و – تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن،

 

ز – تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه،

 

ح – کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی،

 

ط – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد،

 

ی – پیشنهاد میزان فوق‌العاده اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد،

 

ک – تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید،

 

ل – تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التالیف و نظایر آن،

 

م – بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود،

 

ن – تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.