اعضای هیات علمی

مرضیه سادات الوند

مرضیه سادات الوند

مرضیه سادات الوند    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 61 - 73 از 73 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحولات روابط بین الملل(2) 1323040 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00)
جامعه شناسی سیاسی 1323049 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/20 (16:30 - 18:30)
جامعه شناسی و سیاست 1323010 2 01 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/20 (16:30 - 18:30)
جغرافیای سیاسی 1323069 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1323016 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/09 (10:30 - 12:30)
حقوق بین الملل عمومی 2 1319013 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:30)
حقوق بین الملل عمومی (3)روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات 1319091 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30)
کلیات حقوق برای سیاست 1323007 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/21 (08:00 - 10:00)
کلیات دانش سیاسی و علم سیاست 1323006 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/22 (10:30 - 12:30)
مبانی جامعه شناسی 1323089 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/10/20 (16:30 - 18:30)
مبانی علم سیاست 1323087 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00)
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(1) 1323114 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30)
مقدمه علم حقوق 1319001 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/25 (10:30 - 12:30)
نمایش 61 - 73 از 73 نتیجه
از 4