اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 100 از 150 نتیجه
از 3
 
علی دانش وری

علی دانش وری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید دررودی

حمید دررودی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید دشتبان فاروجی

مجید دشتبان فاروجی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده پتروشیمی - اتاق 313
پست الکترونیکی: 
امیدرضا دهقان

امیدرضا دهقان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صدیقه دوستیان 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زکیه دوست کام

زکیه دوست کام 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود رامشینی

محمود رامشینی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد علی رباط جزی

محمد علی رباط جزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ریحانی

محمد ریحانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رئوف رحیمی

رئوف رحیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم رحمانی

مریم رحمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه رحیمی پردنجانی

طیبه رحیمی پردنجانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید قاسم رستمی

سید قاسم رستمی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: ساختمان اساتید- اتاق 102
پست الکترونیکی: 
محسن رستمیان دلاور

محسن رستمیان دلاور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهرا رسولی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عصمت رشیدی

عصمت رشیدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید رفیع پور

سعید رفیع پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 214
پست الکترونیکی: 
مریم رمضانی

مریم رمضانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن سجادی

حسن سجادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهنام سربخشیان

بهنام سربخشیان 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهتا سردرودیان

مهتا سردرودیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده سلطانی

آزاده سلطانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فضه سلیمی

فضه سلیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن سلم آبادی

حسن سلم آبادی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: 223
پست الکترونیکی: 
علی اکبر سلیمانیان

علی اکبر سلیمانیان 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کوثر سلیمی عبدالملکی

کوثر سلیمی عبدالملکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی شاکری

موسی شاکری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 216
پست الکترونیکی: 
محمد شبانی

محمد شبانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد شیخ زاده

محمد شیخ زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
آزاده شریفی نوغابی

آزاده شریفی نوغابی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین شهرکی

حسین شهرکی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خلیدا صیامی ایدلاک

خلیدا صیامی ایدلاک 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد صائبی

جواد صائبی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عاطفه صداقتی

عاطفه صداقتی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسام صفا

حسام صفا 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن ضیایی

محسن ضیایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهسا ضمیری

مهسا ضمیری 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عادله طالب زاده

عادله طالب زاده 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: 215
پست الکترونیکی: 
change-logo

عبدالحسین طالبی نجف آبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین طاهری چادرنشین

حسین طاهری چادرنشین 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا عامری

زهرا عامری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هادی عباسی

هادی عباسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

میثم علی پور 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد علی نژاد مفرد

محمد علی نژاد مفرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
خدیجه علوی

خدیجه علوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرزانه سادات علوی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام عنایتی

الهام عنایتی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید فدیشه ای

حمید فدیشه ای 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا فرهادی

زهرا فرهادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 100 از 150 نتیجه
از 3