اعضای هیات علمی

نمایش 101 - 150 از 150 نتیجه
از 3
 
روح افزا قدوسی

روح افزا قدوسی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا قربانی

محمدرضا قربانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
مژگان قربان زاده

مژگان قربان زاده 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
مریم قربان زاده

مریم قربان زاده 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا قنبری فیروزآبادی

علیرضا قنبری فیروزآبادی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن کیان

محسن کیان 

دانشیار
شماره تماس: +985832201402
اتاق: Faculty of Basic Science, Room 216
پست الکترونیکی: 
وحید کیانی

وحید کیانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین کریمی

حسین کریمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نرجس کمالی کرمانی

نرجس کمالی کرمانی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

صادق گریوانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زینب گل پیچ 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید احسان گل پرور

سید احسان گل پرور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی گلستانی

علی گلستانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی مجرد

مجتبی مجرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد محقر

احمد محقر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 204
پست الکترونیکی: 
مهران محمدی

مهران محمدی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا محمدی

عبدالرضا محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابراهیم محمدی رازی

ابراهیم محمدی رازی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام محمد زاده

الهام محمد زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 223
پست الکترونیکی: 
سمیه محمدزاده

سمیه محمدزاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی محمدزاده ابراهیمی

علی محمدزاده ابراهیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام محمدزاده نقاشان

الهام محمدزاده نقاشان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا مرادپور 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمهدی میرهاشمی

سیدمهدی میرهاشمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 110/3
پست الکترونیکی: 
حمید معرفتی

حمید معرفتی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد باقر مقدسی

محمد باقر مقدسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد مهوش

محمد مهوش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 213
پست الکترونیکی: 
بی بی ملیحه موسوی

بی بی ملیحه موسوی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ابوالفضل نیازی مطلق

ابوالفضل نیازی مطلق 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نادر نخودچی

نادر نخودچی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا نیرومند

رضا نیرومند 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 223
پست الکترونیکی: 
عباس نسائیان

عباس نسائیان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
طیبه نصری

طیبه نصری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عظیم نظری

عظیم نظری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی نظیفی

مرتضی نظیفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هومن نعیمی

هومن نعیمی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
زهرا نیکخواه فرخانی

زهرا نیکخواه فرخانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مسعود نیکوقدم

مسعود نیکوقدم 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پریسا نیلوفر

پریسا نیلوفر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی نودهی

مهدی نودهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی نوروزی

مرتضی نوروزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نصرت الله هدایت پور

نصرت الله هدایت پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد هراتی

جواد هراتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

جوادرضا واحدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
هاشم وحدانی

هاشم وحدانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد وحدانی

محمد وحدانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا وحدانی اسدی

محمدرضا وحدانی اسدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن وحدانی چرزه خون

حسن وحدانی چرزه خون 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امید وحدانی فر

امید وحدانی فر 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 101 - 150 از 150 نتیجه
از 3