آرشیو اخبار

تمدید انتصاب دکتر امین جودت در سمت معاون اداری و مالی

تمدید انتصاب دکتر امین جودت در سمت معاون اداری و مالی

انتصاب دکتر مرتضی نوروزی به سمت سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

انتصاب دکتر مرتضی نوروزی به سمت سرپرست دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه

تمدید انتصاب دکتر محمد ریحانی در سمت ریاست دانشکده علوم انسانی

تمدید انتصاب دکتر محمد ریحانی در سمت ریاست دانشکده علوم انسانی

انتصاب دکتر الهام محمدزاده نقاشان به سمت مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

انتصاب دکتر الهام محمدزاده نقاشان به سمت مدیر گروه آموزشی معارف اسلامی

انتصاب دکتر امیدرضا دهقان به سمت سرپرست ریاست دانشکده علوم پایه

انتصاب دکتر امیدرضا دهقان به سمت سرپرست ریاست دانشکده علوم پایه

انتصاب خانم عادله طالب‌زاده به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری

انتصاب خانم عادله طالب‌زاده به سمت سرپرست مدیریت گروه آموزشی ارتباط تصویری

تمدید انتصاب دکتر موسی شاکری در سمت ریاست دانشکده هنر

تمدید انتصاب دکتر موسی شاکری در سمت ریاست دانشکده هنر

تازه‌های نشر دانشگاه بجنورد

تازه‌های نشر دانشگاه بجنورد

طراحی یادمان شهدای گمنام دانشگاه

طراحی یادمان شهدای گمنام دانشگاه

انتشار کتابچه طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۹

انتشار کتابچه طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۹

نمایش 1 - 10 از 388 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 39