آرشیو اخبار

تمدید انتصاب دکتر ابوالفضل نیازی مطلق در سمت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

تمدید انتصاب دکتر ابوالفضل نیازی مطلق در سمت رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع‌رسانی

انتصاب دکتر حمیده نسب‌زاده به سمت سرپرست دانشکده علوم پایه

انتصاب دکتر حمیده نسب‌زاده به سمت سرپرست دانشکده علوم پایه

اعتبارات شبکه آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰

اعتبارات شبکه آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰

تمدید انتصاب دکتر ابراهیم محمدی رازی در سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تمدید انتصاب دکتر ابراهیم محمدی رازی در سمت مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

انتصاب دکتر محمدرضا وحدانی اسدی به سمت مدیرگروه آموزشی حقوق

انتصاب دکتر محمدرضا وحدانی اسدی به سمت مدیرگروه آموزشی حقوق

تمدید انتصاب دکتر محمد شبانی در سمت مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تمدید انتصاب دکتر محمد شبانی در سمت مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تمدید انتصاب دکتر محمدعلی رباط جزی در سمت مدیرگروه آموزشی زبان‌های خارجی

تمدید انتصاب دکتر محمدعلی رباط جزی در سمت مدیرگروه آموزشی زبان‌های خارجی

راه‌اندازی سامانه الکترونیک پاسخگویی به شکایات وزارت عتف

راه‌اندازی سامانه الکترونیک پاسخگویی به شکایات وزارت عتف

تمدید انتصاب دکتر مهدی بیات در سمت ‌سرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی

تمدید انتصاب دکتر مهدی بیات در سمت ‌سرپرست معاونت دانشکده فنی و مهندسی

انتصاب دکتر امیدرضا دهقان به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه

انتصاب دکتر امیدرضا دهقان به سمت سرپرست معاونت اداری و مالی دانشگاه

نمایش 1 - 10 از 420 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 42