آرشیو اخبار

افتخار آفرینی کانون‌های فرهنگی دانشگاه بجنورد در نهمین جشنواره ملی رویش

افتخار آفرینی کانون‌های فرهنگی دانشگاه بجنورد در نهمین جشنواره ملی رویش

برگزاری نشست شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان

برگزاری نشست شورای هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین پارک علم و فناوری خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد

برگزاری نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌های مجری طرح ساماندهی آموزش عالی با حضور وزیر علوم

برگزاری نشست مجازی رؤسای دانشگاه‌های مجری طرح ساماندهی آموزش عالی با حضور وزیر علوم

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

برگزاری نشست هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان

برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

برگزاری شانزدهمین نشست کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

گزارش عملکرد ۸ ساله دانشگا‌ه‌ها / مؤسسات پژوهشی/ پارک های علم و فناوری

برگزاری نخستین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه

برگزاری نخستین جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه

برگزاری نشست مشترک دانشگاه و شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی

برگزاری نشست مشترک دانشگاه و شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان شمالی

گزارش عملکرد 8 ساله دانشگاه بجنورد

گزارش عملکرد 8 ساله دانشگاه بجنورد

نمایش 11 - 20 از 450 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 45