آرشیو اخبار

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رئیس و کارکنان دانشگاه بجنورد

تقدیر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از رئیس و کارکنان دانشگاه بجنورد

برگزاری هفتمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی

برگزاری هفتمین نشست عادی هیئت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی

گزارش سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان خراسان شمالی

گزارش سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان خراسان شمالی

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

اعلام نتایج جذب عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

اعلام نتایج جذب عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

برگزاری یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

برگزاری یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

برگزاری نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه بجنورد

برگزاری نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه بجنورد

تقدیر از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تقدیر از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر احمد محقر در سمت رئیس دانشگاه بجنورد ابقا شد

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر احمد محقر در سمت رئیس دانشگاه بجنورد ابقا شد

گزارش سفر رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بجنورد

گزارش سفر رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بجنورد

نمایش 331 - 340 از 442 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 45