آرشیو اخبار

گزارش سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان خراسان شمالی

گزارش سفر وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان خراسان شمالی

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

انتصاب های جدید در دانشگاه بجنورد

اعلام نتایج جذب عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

اعلام نتایج جذب عضو قراردادی دانشگاه بجنورد

برگزاری یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

برگزاری یازدهمین نشست کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی در دانشگاه بجنورد

برگزاری نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه بجنورد

برگزاری نشست ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و حجاب دانشگاه بجنورد

تقدیر از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تقدیر از هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر احمد محقر در سمت رئیس دانشگاه بجنورد ابقا شد

با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر احمد محقر در سمت رئیس دانشگاه بجنورد ابقا شد

گزارش سفر رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بجنورد

گزارش سفر رئیس گروه نظارت بر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه بجنورد

بازدید دانش آموزان راز و جرگلان از دانشگاه بجنورد

بازدید دانش آموزان راز و جرگلان از دانشگاه بجنورد

انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه بجنورد

انتصاب سرپرست مدیریت گروه آموزشی مهندسی مکانیک دانشگاه بجنورد

نمایش 341 - 350 از 450 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 45