مديريت امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمت سازمانی: سرپرست اداره امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
نام و نام خانوادگی:دکتر رضا نیرومند
مدرک تحصیلی:دکتری - معارف اسلامی
شماره تماس مستقیم : 05832201065
شماره تماس داخلی : 1065
فکس :
پست الکترونیک :r.niroomand@ub.ac.ir
مکان اسقرار واحد :ساختمان سازمان مرکزی – مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات
 
 
  •  کاربر گرامی :
جهت طرح مشکل، ارائه راهکار و انتقادات خود می توانید با پست الکترونیکی it@ub.ac.ir ارتباط برقرار نمایید.