رئیس دانشگاه

سمت سازمانی:رئیس دانشگاه
نام و نام خانوادگی: دکتر احمد محقر
مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۴
پست الکترونیک : a.mohaghar@ub.ac.ir
 

 

فعالیت‌های آموزشی :

استادیار رسمی قطعی پایه ۲۳ علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

تدریس دروس علوم سیاسی در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

تدریس در دانشگاه امام حسین(ع) شاخه‌ی شمال‌شرق

تدریس در واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی (نیشابور)

 
 

مقالات :

«استراتژی امریکا در خلیج فارس»، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره۱۴، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.

«بنیان فرماندهی» ، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره۱۲، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.

«ایران و عراق: پایان جنگ، تداوم دشمنی» ، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره۲۲، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.

«استراتژی ایلات متحده در مناقشات رده سوم»، فصلنامه بررسیهای نظامی، شماره، دانشکده فرماندهی و ستاد سپاه پاسداران.

« مفهوم عدالت اجتماعی در اندیشه دکتر علی شریعتی»، کتاب از فراسوی مرزها، قصیده سرا.