رئیس دانشگاه

سمت سازمانی: سرپرست دانشگاه
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد شیخ‌زاده
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمان
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۴
پست الکترونیک : dr.sheikhzadeh@gmail.com
 
 

- کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت گرایش صنعتی از دانشگاه امام صادق(ع)

- کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش صنعتی از دانشگاه امام صادق(ع)

- دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی از دانشگاه تهران

- عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد از سال 1391

 

اهم مسئولیت‌های اجرایی:

  • رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه بجنورد
  • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بجنورد
  • ریاست سازمان بسیج اساتید استان خراسان شمالی
  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه بجنورد
  • عضو انجمن علمی انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران
  • عضو انجمن علمی انجمن مدیریت دولتی ایران
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد
  • عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد