رئیس دانشگاه

سمت سازمانی:رئیس دانشگاه
نام و نام خانوادگی: دکتر احمد محقر
مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۴
پست الکترونیک : a.mohaghar@ub.ac.ir

-        کارشناسی علوم سیاسی از دانشگاه تهران                                  

-        کارشناسی ارشد  علوم سیاسی از دانشگاه  تربیت مدرس                                   

-        دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران

-        عضو  هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1372

 

اهم مسئولیت‌های اجرایی:

 • مؤسس و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 5سال
 • معاون اداره کل دانشجویان داخل وزارت عتف
 • معاون سیاسی- امنیتی استانداری خراسان شمالی
 • رئیس شبکه ملی جامعه و دانشگاه در استان خراسان شمالی
 • رئیس هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خراسان شمالی
 • رئیس قرارگاه راهیان نور شهید علم الهدی در خراسان شمالی
 • رئیس ستاد کنگره بزرگداشت شهدای دانشجوی استان
 • رئیس هیات استانی نظارت و ارزیابی مراکز آموزش عالی خراسان شمالی
 • رئیس هیات امنای مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر بجنورد
 • مسئول گروه امور شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد
 • دبیر کل هفته پژوهش و فناوری خراسان شمالی
 • دبیر هیأت امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان شمالی
 • دبیر کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری در استان خراسان شمالی
 • نماینده وزیر محترم عتف در هیأت امنای مؤسسه آموزش عالی اسرار
 • عضو شورای آموزش و پرورش استان خراسان شمالی
 • عضو هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی
 • عضو کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیأت امنای دانشگاه آزاد خراسان شمالی
 • عضو شورای فرهنگ عمومی استان خراسان شمالی
 • عضو شورای علمی بنیاد نخبگان خراسان شمالی
 • عضو هیأت اجرایی جذب استانی خراسان رضوی
 • عضو شورای راهبری توسعه و مدیریت خراسان شمالی
 • عضو کارگروه تخصصی تحول اداری و دولت الکترونیک در استان خراسان شمالی