رئیس دانشگاه
سمت سازمانی: 
رئیس دانشگاه
نام و نام خانوادگی: دکتر محمد شیخ‌زاده
مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمان
شماره تماس مستقیم : ۰۵۸۳۲۲۰۱۰۰۴
پست الکترونیک : dr.sheikhzadeh@gmail.com
 
 

- کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت گرایش صنعتی از دانشگاه امام صادق(ع)

- کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت گرایش صنعتی از دانشگاه امام صادق(ع)

- دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی از دانشگاه تهران

- عضو هیأت علمی دانشگاه بجنورد از سال 1391

 

اهم مسئولیت‌های اجرایی:

 • رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه بجنورد
 • رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه بجنورد
 • ریاست سازمان بسیج اساتید استان خراسان شمالی
 • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه بجنورد
 • عضو انجمن علمی انجمن مدیریت رفتار سازمانی ایران
 • عضو انجمن علمی انجمن مدیریت دولتی ایران
 • مدیر گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشگاه بجنورد
 • عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد


  روسای پیشین:

  • دکتر عزیزالله معماریانی، مسئول راه‌اندازی و سرپرست دانشکده فنی (1384/5/25 تا 1384/10/30)
  • دکتر محسن طالب‌زاده، رئیس دانشگاه (1384/11/01 تا 1392/12/20)
  • دکتر احمد محقر، رئیس دانشگاه (1392/12/21 تا 1400/11/05)
 • رؤسای دانشگاه از ابتدا تا کنون

  1

  عزیز ا... معماریانی

  دکتری ریاضی

  از 25/12/1385

  متولد 1/12/13؟؟

  استاد دانشگاه خوارزمی

  تا 25/12/1385

  2

  محسن طالب زاده

  دکتری مهندسی عمران

  از 25/12/1385

  متولد 1/12/1342

  استادیار دانشگاه بجنورد

  تا 25/12/1393

  3

  احمد محقر

  دکتری علوم سیاسی

  از 25/12/1393

  متولد 1/1/1340

  استادیار دانشگاه فردوسی

  تا 7/10/1400

  4

  محمد شیخ زاده

  دکتری مدیریت دولتی

  از 8/10/1400

  متولد 1359/10/16

  استادیار دانشگاه بجنورد

  ادامه دارد