راهنمای تغییر مشخصات

اعضای محترم هیئت علمی برای تغییر مشخصات بعد از ورود به صفحه خود در لیست اعضای هیئت علمی که دربالای صفحه قرار دارد رفته و سپس در تب ویرایش اقدام به تغییر مشخصات خود نمایید.