اهم وظایف مدیریت پژوهش و فناوری

شرح وظایف

شرح وظایف


 

1.       تدوین و اصلاح آیین­ نامه­ های پژوهشی

o         تدوین و اصلاح فرم­ها

o         تدوین و اصلاح آیین­ نامه­ ها

2.       انجام امور  مربوط به شرکت اعضای هیئت علمی در همایش­های داخلی و خارجی

o         انجام امور شرکت در همایش­

o         پرداخت هزینه­ های شرکت در همایش

3.       پرداخت تشویقی مقالات

4.       انجام امور  مربوط به طرح های پژوهشی داخلی و خارجی

o         انجام مراحل اداری مربوط به طرح­ های پژوهشی داخلی و خارجی

o         پرداخت حق­ الزحمه و هزینه ­های طرح­ های پژوهشی داخلی و خارجی

o         پرداخت حق­ الزحمه داوری طرح­ های پژوهشی داخلی

5.       انجام امور مربوط به اعتبار ویژه پژوهشی (پژوهانه)

o         محاسبه پژوهانه اعضای هیئت علمی

o         انجام امور مربوط به هزینه­ کرد پژوهانه اعضای هیئت علمی

6.       ثبت و ارائه آمارها و اطلاعات پژوهشی

o         ثبت اطلاعات فعالیت­ های پژوهشی

o         ثبت اطلاعات اسناد پژوهشی

o         ثبت صورت­جلسات شورای پژوهش و فناوری

7.       برگزاری جلسات شورای پژوهش و فناوری دانشگاه

8.       برنامه ­ریزی و برگزاری مراسم هفته پژوهش

o         مراسم هفته پژوهش داخل دانشگاه

o         مراسم هفته پژوهش خارج دانشگاه

9.       انجام امور مربوط به درخواست فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی

10.      پاسخ­گویی به نامه­ های اداری