لیست پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی در سال 1395

فهرست پژوهشگران برتر95

فهرست پژوهشگران برتر95


 

       

ردیف

 

نام گروه

نام پژوهشگر  برتر

نام دانشگاه/دستگاه اجرایی  

امتیاز

1

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

علوم پایه

دکتر آرمین حاجیان

دانشگاه بجنورد

181

2

فنی و مهندسی

دکتر مهدی بیات

دانشگاه بجنورد

147.98

3

علوم انسانی

دکتر حمید معرفتی

دانشگاه بجنورد

102.3

4

هنر

-

-

-

5

کشاورزی و منابع طبیعی

-

-

-

6

علوم پزشکی

   رجب علی حکم آبادی

دانشگاه علوم پزشکی

111.69

7

دامپزشکی

-

-

-

8

دستگاه­های اجرایی

علوم پایه

-

-

-

9

فنی و مهندسی

محمدباقر رستمی

دانشگاه فرهنگیان

50.8

10

علوم انسانی

-

-

-

11

هنر

-

-

-

12

کشاورزی و منابع طبیعی

-

-

-

13

علوم پزشکی

-

-

-

14

دامپزشکی

-

-

-

15

فناور برتر

مریم رحیم­ زاده

شرکت توسا

107