لیست پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مراکز پژوهشی و دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۶

فهرست پژوهشگران برتر96

فهرست پژوهشگران برتر96


 
    

ردیف

 

نام گروه

نام پژوهشگر  برتر

نام دانشگاه/دستگاه اجرایی

امتیاز

1

دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی

علوم پایه

دکتر ملیحه صمدی کاظمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

83.15

2

فنی و مهندسی

دکتر محمد حاتمی

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

233.86

3

علوم انسانی

دکتر علی محمدزاده ابراهیمی

دانشگاه بجنورد

90.53

4

هنر

---

---

---

5

کشاورزی و منابع طبیعی

دکتر ملیحه اختری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

85.55

6

علوم پزشکی

دکتر کاوه حجت

دانشگاه علوم پزشکی

203

7

دامپزشکی

---

---

---

8

دستگاه­های اجرایی

علوم پایه

مهدی بخش آبادی

دانشگاه علوم پزشکی

36.9

9

فنی و مهندسی

---

---

---

10

علوم انسانی

---

---

---

11

هنر

---

---

---

12

کشاورزی و منابع طبیعی

جلیل علوی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

46.60

13

علوم پزشکی

کوروش ارزمانی

دانشگاه علوم پزشکی

84.65

14

دامپزشکی

---

---

---

15

فناور برتر

پارک علم و فناوری و مراکز رشد وابسته

مجید اجلالی

شرکت آراد لیان فرآور آریا

75.5

16

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

---

---

---

17

علوم پزشکی

محمد امین یونسی هروی

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

37

18

مستقل

رامین یزدان پرست

شرکت راستین تجهیز بیژن یورد

60