مشخصات پرسنل

شرح وظایف

 

سمت سازمانی مدیر پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:  ابوالفضل محمدی

مدرک تحصیلی دکتری مهندسی شیمی

شماره تماس داخلی: 1104

پست الکترونیک :  pajoohesh@ub.ac.ir

 

 

 


 

سمت سازمانی کارشناس مسئول مدیریت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:  یوسف یوسفی

مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

شماره تماس داخلی: 1105

پست الکترونیک :  pajoohesh@ub.ac.ir

 

 • پشتیبانی سیستم پژوهشی گلستان            
 • ارائه آمار داخل و خارج از دانشگاه
 • برگزاری همایش‌های داخل دانشگاه
 • هزینه‌کرد ازمحل گرنت
 • طرح‌های پژوهشی خارجی

سمت سازمانی کارشناس مدیریت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:  مریم ترابی

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

شماره تماس داخلی: 1106

پست الکترونیک :  maryam.torabi@ub.ac.ir

 

 • کنفرانس‌های علمی داخل و خارج دانشگاه
 • فعالیت‌های پژوهشی دانشجویی
 • فعالیت‌های مرتبط با استاد راهنما و مشاور
 • فرصت مطالعاتی                

سمت سازمانی کارشناس مدیریت پژوهش و فناوری

نام و نام خانوادگی:  شبنم محمدی

مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مهندسی فناوری اطلاعات(IT)

شماره تماس داخلی :1106

پست الکترونیک :  shabnamn.mohammadi@ub.ac.ir

 

 • طرح‌های پژوهشی داخل دانشگاه
 • انجام امور مربوط به جلسات شورای پژوهشی
 • انجام امور داوری کتاب
 • مدیریت سایت دانشگاه قسمت پژوهش
 • تشویقی فعالیت‌های پژوهشی
 •