نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعلام حمایت از پژوهش‌های محاسباتی مرتبط با مبارزه با ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و شیوع جهانی آن

اعلام حمایت از پژوهش‌های محاسباتی مرتبط با مبارزه با ویروس کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی و شیوع جهانی آن


برای دریافت اطلاعیه کلیک فرمایید.