نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب طرح پژوهشی دکتر امین جودت عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک به عنوان عنوان طرح پژوهشی برتر در رونق تولید استان در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان در سال 1398

انتخاب طرح پژوهشی دکتر امین جودت عضو هیئت علمی گروه آموزشی مهندسی مکانیک به عنوان عنوان طرح پژوهشی برتر در رونق تولید استان در جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران استان در سال 1398


ردیف

 

نام گروه

دانشگاه/ دستگاه

نام و نام خانوادگی

1

دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز پژوهشی

علوم پایه

کوثر

اعظم سبحانی

2

فنی و مهندسی

 

مجتمع آموزش  عالی اسفراین

محمد حاتمی

3

علوم انسانی

دانشگاه بجنورد

حسین طاهری چادرنشین

4

علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی

عبدالمجید قلی زاده

5

دستگاه­های اجرایی

علوم پایه

دانشگاه علوم پزشکی

آمنه محمدی

6

فناور برتر

پارک علم و فناوری و مراکز رشد وابسته

موسسه پویش مسیر توسعه

مجید وقار موسوی

7

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

مجتمع آموزش  عالی اسفراین

مهدی قاسمی فرد

8

دستگاه‌های اجرایی

-

-

۱۰

طرح پژوهشی برتر در رونق تولید

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

دانشگاه بجنورد

امین جودت

شرکت دانشگاهی توسعه فناوری دانشگاه بجنورد

11

طرح پژوهشی برتر در رونق تولید

دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

آقای جواد عبدی

شرکت توان پرداز طراحان نگاره بیژن یورد مستقر در مرکز رشد فناوری دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد