نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بورس تحصیلی دولت رومانی

بورس تحصیلی دولت رومانی


رم ها و اطلاعات بورس تحصیلی دولت رومانی از لینک های زیر قابل دانلود می باشد. لازم به ذکر است متقاضیان می بایست حداکثر تا تاریخ ۱ مارس ۲۰۲۰ برابر  با ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ به طور همزمان در سامانه سجاد جهت ثبت نام (سازمان امور دانشجویان) و سامانه اعلام شده کشور رومانی ( جهت کسب اطلاعات بیشتر و دانلود فرم های مربوطه) به آدرس ذیل، اقدام نمایند.

سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام: http://mae.ro/en/node/۱۰۲۵۱

سایت اطلاع رسانی اداره کل بورس: Scholarship.Saorg.ir

سامانه سجاد جهت ثبت نام: Portal.saorg.ir

برای دریافت فرم ها و اطلاعات مربوطه، بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

فرم شماره 1

فرم شماره 2

فرم شماره 3

فرم شماره 4

فرم شماره 5

فرم شماره 6