فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی


 

تاریخ برگزاری همایش

عنوان همایش

1400/03/10  دومین همایش ملی انقلاب اسلامی
1400/06/01  کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
1400/06/09  هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژِی
1400/06/17  هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم‌ها
1400/06/24 اولین همـایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسـعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست
1400/06/31  همایش بین المللی شهید سردار سلیمانی در چشم انداز بین المللی
1400/08/05  چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن
1400/08/05 ششمین همایش ملی پلیمر ایران
1400/08/05  بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
1400/08/18  همایش ملی مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران؛ مکاتب، تجارب آسیب‌ها و چشم اندازها
1400/08/18  دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
1400/08/20  اولین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در آموزش زبان انگلیسی
1400/08/20  دومین همایش ملی ورزش و سلامت
1400/08/26  ششمین کنفرانس رشد بلور ایران
1400/09/04  بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
1400/09/15 همایش ملی بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها