فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی


 

تاریخ برگزاری همایش

عنوان همایش

1399/10/08  پنجمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران (مجازی)
1399/11/01  ششمین کنفرانس بین المللی "بازی‌های رایانه‌ای؛ چالش‌ها و فرصت‌ها"
1399/11/06  همایش ملی نگارش و ویرایش زبان فارسی
1399/11/14  بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
1399/11/15  اولین همایش ملی روان درمانی ایران
1399/11/28  پنجمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ایران
1399/11/30 سومین همایش ملی آسیب‌های اجتماعی
1399/12/01  نخستین کنفرانس ملی انقلاب صنعتی چهارم، اکوسیستم نوآوری ایران- فرصت‌ها و چالش‌ها
1399/12/01  اولین همایش ملی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
1399/12/05  مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد
1399/12/13  ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ
1399/12/14  دومین کنفرانس بین المللی "چالش‌ها و راه کارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری"
1399/12/17  همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان
1400/02/27  هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران
1400/02/28  هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران
1400/02/29  دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:تبیین و بایسته‌های اجرا
1400/03/04  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای