فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی


 

تاریخ برگزاری همایش

عنوان همایش

1399/12/13  ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ
1399/12/14  دومین کنفرانس بین المللی "چالش‌ها و راه کارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری"
1399/12/17  همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان
1399/11/28  کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی در عصر کرونا
1399/12/20  همایش ملی کشاورزی و سلامت
1399/12/20  فرصت‌ها و ضرورت‌های آموزش مجازی
1400/02/17  سومین کنگره بین المللی و چهارمین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی
1400/02/27  هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران
1400/02/29  دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:تبیین و بایسته‌های اجرا
1400/02/29  هفتمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
1400/02/29  پنجمین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا و کاربردها
1400/03/04  اولین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله و ژئوتکنیک لرزه‌ای
1400/03/04  چهارمین همایش بین المللی مولانا (یگانگی و بیگانگی در اندیشه عرفانی مولانا)
1400/03/06  اولین همایش ساختار و  واکنش‌های هسته ای
1400/06/01  کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
1400/06/31  همایش بین المللی شهید سردار سلیمانی در چشم انداز بین المللی
1400/08/05  چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن