فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی

فراخوان همایش‌های معتبر علمی


 

تاریخ برگزاری همایش

عنوان همایش

1400/06/24 اولین همـایش ملی فناوری های نوین در محیط زیست و توسـعه پایدار با رویکرد کرونا و محیط زیست
1400/06/28  اولین همایش ملی کاربرد زیست سامانه ها و بیو انفورماتیک در علوم زیستی (مجازی)
1400/06/31  همایش بین المللی شهید سردار سلیمانی در چشم انداز بین المللی
1400/07/20  سومین همایش بین المللی دانشگاه سبز(با رویکرد سلامت) و چهارمین نمایشگاه ملی دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها و...
1400/08/01  اولین همایش دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب اسلامی
1400/08/05  چهارمین سمینار آمار فضایی و کاربردهای آن
1400/08/05 ششمین همایش ملی پلیمر ایران
1400/08/05  بیستمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
1400/08/10  دهمین سمینار (وبینار) دوسالانه ملی شیمی و محیط زیست
1400/08/18  همایش ملی مطالعات روش تحقیق در علوم اجتماعی ایران؛ مکاتب، تجارب آسیب‌ها و چشم اندازها
1400/08/18  دومین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
1400/08/20  اولین همایش ملی کاربرد فناوری‌های نوین در آموزش زبان انگلیسی
1400/08/20  دومین همایش ملی ورزش و سلامت
1400/08/26  ششمین کنفرانس رشد بلور ایران
1400/09/03 هفتمین کنفرانس سالانه انرژی پاک
1400/09/04  بیست و هشتمین کنفرانس ملی و ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی زیست پزشکی ایران
1400/09/15 همایش ملی بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران؛ تبیین موانع تولید و بهسازی راهبردها و سیاست‌ها
1400/09/17  همایش بین المللی "ادبیات و تفکر میان فرهنگی"
1400/09/25  همایش ملی تجلی آیین‌های عاشورا در هنر ایران
1400/10/08  چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
1400/10/20  کنفرانس سالانه مواد و ساختارهای هوشمند
1400/10/29  نخستین همایش بین المللی و سومین همایش ملی ریاضیات زیستی
1400/11/06  دومین همایش سراسری سازه های مقاوم در برابر ضربه انفجار
1400/07/20  سومین همایش ملی ریاضی و آمار دانشگاه گنبد کاووس
1400/12/04  اولین همایش ملی مسائل و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی خانواده مسلمان ایرانی