ردیف

نام دانشگاه/ مؤسسه / آموزشکده

آدرس

تلفن

فکس

۱

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان

 کیلومتر ۵ جاده اسفراین – ابتدای جاده ارکان

 ۳۲۲85751

32285723

۲

مرکز آموزش علمی کاربردی غیردولتی بجنورد ۲

بلوار ولایت شهرک حکمت پشت CNG

۳۲۲۵۴۹۹۹

32290254

۳

مرکز آموزش علمی کاربردی  غیردولتی شیروان

خیابان کاشانی  کاشانی ۸ مجتمع آپارتمانی فرح بخش

۳۶۲۲۸۵۶۰

36236161

۴

مرکز آموزش علمی کاربردی غیردولتی جاجرم

خیابان شهید بهشتی – بین بهشتی ۵ و۷ مجتمع برجسته رایانه

۳۲۲۷۷۸۰۵

۳۲۲۷۲۱۳۲

۵

مرکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی خراسان شمالی(توقف فعالیت)

چهارراه قیام

۳۲۲۶۴۲۱۲

۳۲۲۳۴۴۸۷

۶

مرکز آموزش علمی کاربردی انصار المهدی (عج) نیروی انتظامی خراسان شمالی

بلوار ولایت خ امامت 

۳۲۳۱۹۴۲۵

۳۲۳۱۲۱۵۵

۷

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد کشاورزی(توقف فعالیت)

بلوار ولایت (جاده تهران)جنب کارخانه لوله پلی اتیلن  

۳۲۷۴۰۱۰۸

۳۲۲۸۳۹۷۸

۸

مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

کیلومتر ۵ جاده اسفراین – ابتدای جاده ارکان

۳۲۲۸۵۷۳۸

32285743

۹

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری

 شهرداری های خراسان شمالی

هفده شهریور شمالی کوچه شهید نوریان پ۴۱

۳۲۲۵۶۹۵۶

32256979

۱۰

مرکز آموزش علمی کاربردی هلال احمر خراسان شمالی

بلوار استقلال - پارک شهر- ساختمان دارالقرآن

۳۲۴۰۱۱۵۰

32265199

۱۱

مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای  بجنورد(توقف فعالیت)

هفده شهریور شمالی انتهای کوچه مهارت

۳۲۴۱۱۳۴۶

32413983

۱۲

مرکز آموزش علمی کاربردی فنی و حرفه ای  شیروان(توقف فعالیت)

انتهای خیابان دانشگاه ابتدای جاده خانلق

۳۶۲۴۴۲۹۰

36244313

۱۳

مرکز آموزش علمی کاربردی فولاد آلیاژی کیمیا  صبای اسفراین

اسفراین خیابان امام رضا ۹

۳۷۲۲۲۴۹۴

۳۷۲۲۴۴۵۲