نشست‎های هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری خراسان شمالی   

ردیف نشست روسای دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی خراسان شمالی مهمان ویژه تاریخ برگزاری دانلود تصاویر
1 اولین نشست      تصاویر
2 دومین نشست      تصاویر
3 سومین نشست      تصاویر
4 چهارمین نشست     تصاویر
5 پنجمین نشست  استاندار خراسان شمالی         تصاویر
6 ششمین نشست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری     تصاویر