اعضای هیات علمی

علی گلستانی

علی گلستانی

علی گلستانی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 93 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 1315285 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
ورزش1 1315300 1 05 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
ورزش1 1315300 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
فیزیولوژی ورزشی 1315167 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/28 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1401
بهداشت ورزشی 1315287 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های پایه 1315142 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
کوه نوردی 1315182 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
مبانی استعدادیابی ورزشی 1315207 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 1315284 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/25 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی 1315055 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
فعالیت بدنی و تندرستی 1315724 2 03 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
فعالیت بدنی و تندرستی 1315724 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
فعالیت بدنی و تندرستی 1315724 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
مقدمه ای بر ارزیابی و برنامه ریزی فعالیت بدنی 1315065 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمادگی جسمانی(2) 1315077 2 04 هرهفته یک شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) نامشخص ترم اول 1398
آمادگی جسمانی(2) 1315077 2 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) نامشخص ترم اول 1398
زبان تخصصی 1315016 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته 1315047 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی استعدادیابی ورزشی 1315207 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 93 نتیجه
از 5