اعضای هیات علمی

آرمین حاجیان

آرمین حاجیان

آرمین حاجیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه معادلات دیفرانسیل عادی 1512748 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آنالیز تابعی کاربردی 1512102 3 01 هفته های زوج شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
معادلات دیفرانسیل 1512703 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
آنالیز تابعی 1512605 4 01 هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه