اعضای هیات علمی

احمد محقر

احمد محقر

احمد محقر    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کلیات حقوق اساسی 1323093 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (16:00 - 18:00) ترم اول 1400
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1323016 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
کلیات حقوق اساسی 1323093 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
کلیات حقوق برای سیاست 1323007 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1323016 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/26 (10:30 - 12:30)
کلیات حقوق اساسی 1323093 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
کلیات حقوق برای سیاست 1323007 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
نمایش 7 نتیجه
از 1