اعضای هیات علمی

حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی

حسین دلاوری امرئی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: دانشکده پتروشیمی - اتاق 313
پست الکترونیکی: 

مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی: حسین دلاوری امرئی (Hossein Delavari Amrei)      

ایمیل:    delavari.h@gmail.com، h.delavari@ub.ac.ir

 

 

تحصیلات:

کارشناسی: مهندسی شیمی (طراحی فرایند)، دانشگاه تهران، 1380-1384

کارشناسی ارشد: مهندسی شیمی ) انرژی و محیط زیست)، دانشگاه تهران، معدل: 1385-1387

دکتری: مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1388-1393

 

سوابق اجرایی:

 • مدیر گروه مهندسی شیمی
 • دبیر اجرایی و عضو کمیته سیاستگذاری دومین همایش ملی بازیافت آب: راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب (از سلسله همایش­های طرح کلان بازیافت پساب­های شهری، صنعتی و کشاورزی) ، دانشگاه تهران، 6-8 بهمن 1393 (http://www.waterreuse.ir).
 • دبیر شورای سیاستگذاری اولین همایش ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، دانشگاه بجنورد، 13-14 اردیبهشت 1396 (http://www.gppconf.ir)
 • همکاری در تیم فنی و اجرایی تدوین سند ملی بازیافت آّب (از سلسله پروژه های طرح کلان بازیافت پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی)
 • عضو اصلی شورای صنفی دانشجویان کوی دانشگاه تهران (1387).

 

زبان:

فارسی، انگلیسی

 

اختراعات ثبت شده داخلی:

 • ساخت فتوبیوراکتور بفلدار جهت حذف نیترات و فسفات در تصفیه پساب، شماره ثبت: 90909
 • فوتوبیوراکتور کشت میکروجلبک با نور دهی داخلی در مقیاس رومیزی، شماره ثبت: 78640
 • فوتوبیوراکتور لوله ای هواگرد کشت میکروجلبک ها در غلظت زیاد، شماره ثبت: 83644
 • تولید جاذب به منظور حذف دی اکسید کربن از گاز دودکش، شماره ثبت: 69462

 

انتشارات (کتاب و مقالات):

 

 • کتاب: انتقال حرارت، حسین دلاوری امرئی – فرید خالقی، 1392، ISBN: 978-600-232-368-2

 

 

 

 • مقالات پذیرفته شده در مجلات علمی:

 

 • Hossein Delavari Amrei, Reza Rnjbar, Influence of fluorescent coating at rear and front side of a flat panel photobioreactor on algal growth, Journal of Applied Phycology, 2017.
 • A. Habibi, A. Teymouri, H. Delavari Amrei, F. Pajoum shariati, A novel open raceway pond design for microalgae growth and nutrients removal from slaughterhouse synthetic wastewater, Pollution, 2017.
 • H. Delavari Amrei, B. Nasernejad, R. Ranjbar, S. Rastegar, “Spectral shifting of UV-A wavelengths to blue light for enhancing growth rate of cyanobacteria as a photosynthetic microorganism”, Journal of Applied Phycology, 26:1493-1500, 2014.
 • Atefeh Nejadebrahim, Hossein Delavari Amrei, Saeid Rastegar, Improving photobioreactor wall using optical brightener: Investigating the photostability of coated layer and algal growth, Coloration Technology, 2017.
 • H. Delavari Amrei, R. Ranjbar, S. Rastegar, B. Nasernejad, A. Nejadebrahim, "Using fluorescent material for enhancing microalgae growth rate in photobioreactors", Journal of Applied Phycology, DOI: 10.1007/s10811-014-0305-7, 2014.
 • H. Delavari Amrei, B. Nasernejad, R. Ranjbar, S. Rastegar, "An integrated wavelength-shifting strategy for enhancement of microalgal growth rate in PMMA- and polycarbonate-based photobioreactors", 49(3):324-331, 2014
 • A. Somy, M. Mehrnia, H. Delavari Amrei, A. Ghanizadeh, H. Safari, “Adsorption of carbon dioxide using impregnated activated carbon promote by Zinc”, International Journal of Greenhouse Gas Control, 3(3):249-254, 2008
 • H. Delavari Amrei, M. Mehrnia, A. Ghanizadeh, M. Rahmati, “Adsorption of carbon dioxide on multi-walled carbon nanotube”, Published in International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2009.
 • H. Delavari Amrei, M. Mehrnia, M. rahmati, “Adsorbents Materials Commonly Used for Separation of Carbon Dioxide from Flue Gases- A Short Review”, Iranian Chemical Engineering Journal, 2011. 
 • H. Delavari Amrei, M. Montazer-Rahmati, M. Mehrnia, O. Bolouri,Experimental investigation and modeling of carbon dioxide adsorption from flue gas”, Journal of Chemical and Petroleum Engineering, 2011.
 • H. Delavari Amrei, E. Jamshidi, H. Ale Ebrahim, “Quantized solution for various fluid solid reaction”, Cornel university library, arXiv:1409.4676 [math.AP].
 • عدنان حبیبی، ابوالقاسم تیموری، حسین دلاوری امرئی، فرشید پژوم شریعتی، قربانعلی نعمت­زاده، استفاده از ریزجلبک سندسموس به منظور حذف نیترات و فسفات از پساب لبنی سنتزی در حضور بار آلی، پذیرفته شده در فصلنامه علمی و پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، 1396.

 • مروری کوتاه بر اصلاح طیفی نور خورشید با استفاده از تبدیل کاهشی لومینسانس به منظور افزایش بازده سلول های خورشیدی، دو فصلنامه انرژی­های تجدیدپذیر و نو، دوره 4، شماره 2، صفحه 49-56

   
 • مقالات کنفرانس:
 • H. Delavari Amrei, R. Ranjbar, B. Nasernejad, S. Rasategar, A. Nejad Ebrahim, “Spectrum modification of green light for blue-green microalgae growth rate”, accepted in the 14th National Chemical Engineering Congress (IChEC 2012).
 • H. Delavari Amrei, R. Ranjbar, B. Nasernejad, S. Rasategar, A. Nejad Ebrahim, Spectral shifting of UV-A wavelengths for enhancing microalgae growth rate, accepted in the 14th National Chemical Engineering Congress (IChEC 2012).
 • M. Mehrnia, M. Rahmati, H. Safari, H. Delavari Amrei, A. Ghanizadeh, “Different adsorption isotherms of carbon dioxide on raw and impregnated activated carbon”, accepted in the 6th European Conference of Chemical Engineering (ECCE6 2007).
 • H. Delavari Amrei, M. Mehrnia, A. Ghanizadeh, H. Safari, A. Somy, M. Rahmati, “Effect of temperature on the adsorption isotherms of carbon dioxide on activated carbon”, accepted in the 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2008).
 • A. Ghanizadeh, M. Mehrnia, H. Delavari Amrei, H. Safari, S. Farajzadeh, “Adsorption isotherm of carbon dioxide on multi-walled carbon nanotube”, accepted in the 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2008).
 • Reza Pourjamshida, Hossein Abolghasemia, Hossein Delavari Amrei, CO2 removal from model flue gas using chlorella sp. in a column photobioractor, submitted in the 8th International Chemical Engineering Congress (IChEC 2014).
 • جابر صفری، حسین ابوالقاسمی، محمد اسماعیلی، حسین دلاوری امرئی، رضا پورجمشیدیان، حذف نیترات و آمونیاک از پساب واقعی واحد اوره و آمونیاک پتروشیمی خراسان با استفاده از ریزجلبک کلورلا ولگاریس، پذیرفته شده در دومین همایش ملی بازیافت آب، بهمن 93.
 • جابر صفری، حسین ابوالقاسمی، محمد اسماعیلی، حسین دلاوری امرئی، رضا پورجمشیدیان، استفاده از سیانوباکتری راهکاری مناسب جهت حذف ترکیبات نیتروژن دار از پساب پتروشیمی، پذیرفته شده در دومین همایش ملی بازیافت آب، بهمن 93.

 

 •  A.Garmroodi Asil, H. Delavari Amrei, M.Bayyat, A. Mohammadi, Proposing Various Structrual Alternatives for Acid Gas Enrichment of Khangiran Natural Gas Refinery, 1st Biennial Persian Gulf Oil Gas and Petrochemical conf., 2016.
 • M. Bayat, A. Mohammadi, A. Garmroodi Asil, H. Delavari Amrei, Enhancement of Methanol Production by Sorption-Enhanced Process in a Novel fluidized bed Configuration, 1st Biennial Persian Gulf Oil Gas and Petrochemical conf., 2016.
 • Hossein Delavari Amrei, Ali Garmroodi Asil, Abolfazl Mohammadi, Mahdi Bayat, Impregnation of activated carbon by metal acetate for enhancing CO2 adsorption capacity, 1st Biennial Persian Gulf Oil Gas and Petrochemical conf., 2016.
 • حسین دلاوری امرئی ، عاطفه نژاد ابراهیم، اصلاح طیفی نور سبز با استفاده از تبدیل کاهشی لومینسانس به منظور افزایش تولید بیومس در فوتوبیوراکتورها، دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری ها محیط زیست، 1395.
 • عدنان حبیبی ، حسین دلاوری امرئی، قربانعلی نعمت زاده، فرشید پژوم شریعتی، بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب لبنی تصفیه شده (سنتزی)، دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری ها محیط زیست، 1395.
 • ابوالقاسم تیموری ، حسین دلاوری امرئی، قربانعلی نعمت زاده، فرشید پژوم شریعتی بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک از پساب کشتارگاهی تصفیه شده )سنتزی(، دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری ها محیط زیست، 1395.
 • ابوالفضل محمدی، مهدی بیات، حسین دلاوری امرئی، علی گرمرودی اصیل، بررسی اثر ماده فعال سطحی سدیم دودسیل سولفات بر t95% در فرآیند تشکیل هیدرات گازی جهت جذب گاز گلخانه ای کربن دی اکسید، دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری ها محیط زیست، 1395.

 

 • A. Habibi, H. Delavari Amrei, F. Pajoum Shariati, S. Kabir Nataj, Nitrate Removal from Synthetic Wastewater by Chlorella salina in open pond, 1st National Conference on Gas and Petrochemical Processes, 2017.
 • سید علی هاشمی ، فرشید پژوم شریعتی، حسین دلاوری امرئی، بررسی تجربی رشد میکروجلبک کلورلا در لوله های پلیمری با جنس و قطر متفاوت، اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، 1396.
 • زهرا خوبکار، فرشید پژوم شریعتی ، حسین دلاوری امرئی، علی اکبر سیف کردی، تاثیر نور قرمز و سفید بر نرخ رشد و محتوای کلروفیل میکروجلبک کلورلا، اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، 1396.
 • منیره مسلمی، فرشید پژوم شریعتی، حسین دلاوری امرئی، بررسی تجربی نوع محیط کشت و غلظت نمک بر میزان رشد میکروجلبک دونالیلا سالینا، اولین کنفرانس ملی فرآیندهای گاز و پتروشیمی، 1396.
 • علی مفاخری، حسین دلاوی امرئی، مروری کوتاه بر ترکیبات و عناصر موجود در دریاچه ارومیه و امکان آلایندگی آنها، چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، 1396.
 •  

سابقه تدرِیس:

 • مکانیک سیالات1 و 2، اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب، محاسبات عددی، مقدمه ای بر علوم زیستی شیمی عمومی، معادلات دیفرانسیل، آشنایی با مهندسی شیمی؛ دانشگاه بجنورد.
 • انتقال جرم، آزمایشگاه انتقال حرارت، آزمایشگاه عملیات واحد، آزمایشگاه مکانیک سیالات، دانشگاه آزاد واحد تهران-شهر قدس.

 

راهنمایی و مشاوره پروژه های کارشناسی ارشد:

 • بررسی حذف نیتروژن و فسفر از پساب­ واحد تولید اوره و آمونیاک با استفاده از ریزجلبک ها  
 • بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور از فاضلاب تصفیه شده لبنی
 • بررسی راندمان حذف نیترات به کمک میکروجلبک در یک فتوبیوراکتور از فاضلاب تصفیه شده کشتارگاهی
 • بررسی پارامترهای رشد در فتوبیوراکتور هرمی نوین
 • بررسی تجربی کاهش بیولوژیکی دی اکسید کربن خروجی از دودکش نیروگاه حرارتی توسط سیانوباکتری
 • بررسی تجربی کاهش بیولوژیکی دی اکسید کربن خروجی از دودکش نیروگاه حرارتی توسط میکروجلبک ها
 • طراحی و ساخت فتوبیورکتور لوله ای نوین برای کشت میکروجلبک دونالیلا سالینا و بررسی تاثیر غلظت نمک بر میزان تولید  بتاکاروتن

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضی مهندسی 1118015 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1398/11/02 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
عملیات واحد2 1118034 3 02 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه عملیات واحد 1118031 1 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) نامشخص ترم دوم 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1118025 1 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1397
عملیات واحد2 1118034 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/01 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
مقدمه ای بر علوم زیستی 1118021 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1397
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
آزمایشگاه مکانیک سیالات 1118025 1 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:30) نامشخص ترم دوم 1396
مقدمه ای بر علوم زیستی 1118021 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
اصول مهندسی آب و فاضلاب 1113062 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
مقدمه ای بر علوم زیستی 1118021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/26 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های زوج شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 2 1118024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
معادلات دیفرانسیل 1115005 3 06 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
اصول مهندسی آب و فاضلاب 1113062 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک سیالات 1 1118023 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1396/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2