اعضای هیات علمی

کوثر سلیمی عبدالملکی

کوثر سلیمی عبدالملکی

کوثر سلیمی عبدالملکی    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترجمه شفاهی پیشرفته 1321094 2 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
ترجمه شفاهی پیشرفته 1321094 2 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
خواندن و تفسیر متون پیشرفته 1321050 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/26 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
خواندن و درک مفهوم متون پیشرفته 1321096 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/26 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
گفت و شنود پیشرفته 1321073 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
مهارت خواندن پایه 1321062 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/22 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
مهارتهای گفتاری و شنیداری 1321061 4 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دوشنبه (12:00 - 14:00) 1401/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
نگارش ساده 1321071 2 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (16:30 - 18:30) ترم اول 1401
آشنایی با ضرب المثل های روسی 1321028 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/18 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بیان شفاهی داستان 1 1321051 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بیان شفاهی داستان 2 1321052 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/15 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بیان شفاهی داستان 3 1321053 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/11 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
ترجمه ادبی 1321045 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/21 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
ترجمه منابع دیداری و شنیداری 1321089 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/16 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
خواندن و تفسیر متون پیشرفته 1321050 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
خواندن و تفسیر متون پیشرفته 1321050 2 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1401/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مهارت خواندن پیشرفته 1321065 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/12 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1400
بیان شفاهی داستان 2 1321052 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
بیان شفاهی داستان 2 1321052 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
بیان شفاهی داستان 3 1321053 2 01 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3