اعضای هیات علمی

مرضیه سادات الوند

مرضیه سادات الوند

مرضیه سادات الوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با متون انگلیسی(1) 1323052 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
اصول و مبانی روابط بین الملل(2) 1323038 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تاریخ روابط بین الملل(2) 1323110 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
تحولات روابط بین الملل(2) 1323040 2 01 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:30) | هفته های فرد چهار شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
جغرافیای سیاسی 1323069 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مبانی علم سیاست 1323087 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی(1) 1323114 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/19 (16:30 - 18:30) ترم اول 1398
آشنایی با متون انگلیسی(2) 1323053 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/11 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اصول و مبانی روابط بین الملل(1) 1323037 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تاریخ روابط بین الملل(1) 1323109 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
تحولات روابط بین الملل(1) 1323039 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
حقوق بین الملل عمومی 2 1319013 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1398/04/04 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(1)(صدراسلام تا پایان دوره اموی) 1323017 2 01 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
تحولات روابط بین الملل(1) 1323039 2 01 1397/04/02 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1323016 2 01 1397/04/09 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
جامعه شناسی و سیاست 1323010 2 01 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
حقوق بین الملل عمومی (3)روش های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات 1319091 2 01 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
کلیات حقوق برای سیاست 1323007 2 01 1396/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
کلیات دانش سیاسی و علم سیاست 1323006 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
مقدمه علم حقوق 1319001 2 01 1396/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3