اعضای هیات علمی

نصرت الله هدایت پور

نصرت الله هدایت پور

نصرت الله هدایت پور    (EN Page)

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 68 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تمرینات اصلاحی عملی 1315276 2 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
ورزش1 1315300 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
تاریخ تربیت بدنی و ورزش 1315206 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
کارورزی ورزش های انفرادی 1315143 2 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1401
مبانی استعدادیابی ورزشی 1315207 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1401
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی عضلانی 1315263 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
تاریخ تربیت بدنی و ورزش 1315206 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
کارورزی ورزش های انفرادی 1315143 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1400
ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی 1315278 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی _ عضلانی 1315246 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400
تکنیک های میدانی و آزمایشگاهی پیشرفته 1315067 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
متون خارجی در علوم ورزشی 1315074 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
متون خارجی در علوم ورزشی 1315074 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/11/06 (12:00 - 14:00) ترم اول 1400
استعدادیابی در ورزش 1315782 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/10 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
زبان تخصصی 1315016 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1397
فیزیولوژی انسان 1315202 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (16:30 - 18:30) ترم دوم 1397
حرکت شناسی 1315718 2 01 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
حرکت شناسی 1315718 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/30 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
حرکت شناسی ورزشی 1315205 2 01 1397/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1396
روانشناسی ورزشی مقدماتی 1315106 2 01 1397/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
نمایش 1 - 20 از 68 نتیجه
از 4